Currently set to No Index
Saltar al contenido

Curso gratuíto: Actividades de xestión do pequeno comercio

Datos del curso:

Fecha inicio: 08/03/2021

Contacto: 981203000

CÓD. CURSO: 2020/000252-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30623
TIPO DE FORMACIÓN: MEP
TIPO: Curso que admite: Desempregados
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 08/03/2021
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 16:00 ás 21:00
CENTRO DE FORMACIÓN: IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA Mª VICTORIA FERNÁNDEZ ESPAÑA , N¿ 2
TELÉFONO: 981203000
EMAIL: ies.menendez.pidal@edu.xunta.gal
CONCELLO: CORUÑA, A
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2
PROGRAMA: COMT0112 – Actividades de xestión do pequeno comercio
MF0239 – Organización de procesos de venda
UF0030 – Organización de procesos de venda
UF0031 – Técnicas de venda
MF1792 – Xestión da prevención de riscos laborais en pequenos negocios
MF2104 – Planificación y apertura de un pequeño comercio
UF2380 – Planificación y apertura de un pequeño comercio
UF2381 – Gestión económica básica del pequeño comercio
UF2382 – Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio
MF2105 – Venda en liña
UF0032 – Venda en liña
UF2383 – Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio
UF2384 – Escaparatismo en el pequeño comercio
MF2106 – Xestión de compras no pequeno comercio
MP0496 – Actividades de xestión do pequeno comercio

Disfruta del curso Actividades de xestión do pequeno comercio y solicita información haciendo click en el botón.

Configuración de cookies